Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

AYÇİÇEK KÜSPESİ

Ayçiçeği küspesi, ayçiçeğinin tohumlarından yağın alınmasının ardından geriye kalan maddedir. Ayçiçeği tohumu küspesi, yem sanayinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Ayçiçeği küspesinin besin değeri kabuklu veya kabuksuz oluşuna göre değişkenlik göstermektedir.
Ayçiçeği küspesinin besleme değeri kabuklu ve kabuksuz oluşuna göre büyük ölçüde değişmektedir. Kabuğu hiç ayrılmamışsa Ekspeller ayçiçeği küspesinin protein oranı %15’e kadar düşmekte, selüloz oranı ise %38’e kadar çıkabilmektedir. Buna karşılık kabuğu alınmış ekstraksiyon ayçiçeği küspesinin ham selüloz oranı %15, ham protein oranı ise %40’ın üzerinde olabilmektedir. Ayçiçeği küspesi lizin olmak üzere esansiyel amino asitler yönünden yetersiz olup proteinin biyolojik değeri orta düzeydedir. Metionin düzeyide yetersiz olmakla birlikte diğer küspelere oranla daha yüksektir. İyi kalitede ayçiçeği küspesi özellikle geviş getiren hayvanlar için değerli yem olup lezzetli olması nedeniyle tüm hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir. Ayçiçeği tohumu küspesi, süt ve besi sığırı rasyonlarında oldukça iyi bir protein, enerji ve selüloz kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, süt ve besi sığırı besleme programlarında yüksek selüloz düzeyi selülozun dengelenmesinde değerlendirilmektedir.

Ayçiçeği tohumu küspesi, besin madde profili soya fasulyesi küspesinin tamamlayıcısı olup, süt ve besi sığırı rasyonlarında etkili bir kombinasyon yaratabilir. Süt ineklerine günde; 2,5 Kg, besi sığırlarına 6 Kg. kadar verilebilir.