Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ARPA

Dünyada, tahıllar arasında üretimde mısır, buğday ve pirinçten sonra 4. sırada yer alan arpa, Türkiye’de ise buğdaydan sonra ikinci sıradadır.

Dünyada üretilen arpanın yaklaşık %67’si yem, %21’i sanayi amaçlı kullanılmaktadır. Gıda olarak kullanımı ise arpa tüketiminin %5’ini oluşturmaktadır.
Hayvansal üretim faaliyetinde yem rasyonlarına doğrudan katılarak tüketilebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca arpa malt sanayinin de önemli bir ham maddesini oluşturmaktadır. İlave olarak etanol üretiminde özellikle AB’de az miktarda kullanılmaktadır. Türkiye’de her bölgede üretimi yapılan arpa, tarla ürünleri içerisinde ekiliş alanı ve üretim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Son on yıla bakıldığında arpa ekim alanlarının 2,4–3,0 milyon hektar (ha) ve üretim miktarının 6,3-8 milyon ton arasında değiştiği görülmektedir (TMO, 2020). 2020/21 üretim sezonunda dünya arpa ekim alanının yaklaşık %1 artarak 51,7 milyon ha, üretiminin %1,9 artarak 159,7 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.