Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DDGS

Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) danelerin (mısır, buğday, arpa, çavdar) nişasta kısımlarının biyoyakıt (etanol) ve CO2 üretmek amacıyla maya ve enzimlerle fermente edilmesi sonucunda ele geçen bir yan üründür.

Genelde ABD’de üretilen ve % 90 oranında mısırdan elde edilen DDGS 1980’li yıllarda üretilmeye başlanmıştır. Mısır dışında bölgeye, bulunma durumuna, fiyatına bağlı olarak sorgum, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllardan da elde edilmektedir.
Mevcut durumda üretilen yan ürünlerin % 40’ı kurutulmadan yaş durumda etanol fabrikalarının ya- kınında yer alan besi ve süt sığırcılığı işletmelerine satılmaktadır. Geri kalan % 60’lık kısım kurutularak pazarlanmaktadır. DDGS ham protein, yağ, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu için şu anda su ürünleri, hayvancılık ve kanatlı yemi olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda mikrobiyal fermantasyon yoluyla katma değerli ürünlerin üretiminde hammadde olarak DDGS kullanılmaktadır.
DDGS dikkate değer miktarda makro besin içerirken, fermente olabilen şekerlerin salınması için DDGS’nin ön işleme tabi tutulması gerekir. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik kökenli gibi ön arıtma yöntemleri, farklı uygulamalar için maksimum verim elde etmek için ya tek başına kullanılır ya da birleştirilir.